ผบ.ตร.เตรียมเสนอปรับแก้กำหนดโทษคดีเด็กจากอายุไม่เกิน 15 ปีเป็น 14 ปี

วันที่ 15 ก.พ. 67พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่าพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ได้รับรายงานผลการศึกษาอายุการกระทำผิดเด็กเยาวชน พบแนวโน้มทำผิดสูงขึ้น และเกณฑ์อายุที่ทำผิดต่ำลง

ดังนั้น จึงเตรียมเสนอกระทรวงยุติธรรม ปรับแก้ไขกฎหมายกำหนดโทษคดีเด็กไม่ต้องรับโทษ จากอายุไม่เกิน 15 ปี เป็น 14 ปี รวมทั้งแนวทางพิจารณาคดี ให้มุ่งเน้นพฤติการณ์กระทำผิดมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องบริบทสังคม คุ้มครองความปลอดภัยประชาชนส่วนรวม

"เพียงใจ หาญพาณิชย์" ผู้ก่อตั้ง "แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์" เสียชีวิต สิริอายุ 100 ปี

โลกต้องรู้! หนุ่มโพสต์โชว์ปืนลงโซเชียล ตำรวจตามรวบถึงบ้าน

สรุปประเด็นดราม่า “ดารุมะซูชิ” จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันพิพากษาคำพูดจาก สล็อตวอเลท!

พล.ต.ท.อาชยน “สืบเนื่องจากกรณีที่มีข่าวปรากฏว่า มีเหตุเด็กชายวัย 14 ปี ก่อเหตุยิงบุคคลในบริเวณศูนย์การค้า และเหตุกลุ่มเยาวชนรุมทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตายในพื้นที่ สภ.อรัญประเทศ ซึ่งการก่อเหตุในลักษณะดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความหวาดกลัวภัยให้กับประชาชน”

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ จึงมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาอายุการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในห้วงปี พ.ศ.2559 – 2566 พบว่า

1. กลุ่มคดีอุกฉกรรจ์ ห้วงอายุ 10 – 18 ปี รวมทั้งสิ้น 1,645 คดี โดยอายุที่กระทำความผิดสูงสุด ได้แก่ อายุ 17 ปี (418 คดี), อายุ 18 ปี (416 คดี) และ อายุ 16 ปี (367 คดี) ตามลำดับ โดยนับแต่ พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา เริ่มพบว่าผู้ก่อเหตุอยู่ในห้วงอายุ 10 – 18 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้น คดีที่ก่อเหตุสูงสุด ได้แก่ ฆ่าผู้อื่น (954 คดี), ปล้นทรัพย์ (109 คดี) และชิงทรัพย์ (97 คดี) ตามลำดับ

2. กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย รวมทั้งสิ้น 4,318 คดี โดยอายุที่กระทำผิดสูงสุด ได้แก่ อายุ 18 ปี (1,398 คดี), อายุ 17 ปี (1,025 คดี) และอายุ 16 ปี (805 คดี) ตามลำดับ โดยพบว่ามีผู้กระทำความผิดที่อายุต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 20 คดี และพบว่าห้วงอายุ 10 – 18 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา เริ่มสูงขึ้น โดยเป็นความผิดทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตายสูงถึง 1,860 คดี

3. กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รวมทั้งสิ้น 5,903 คดี โดยอายุที่กระทำความผิดสูงสุด ได้แก่ อายุ 18 ปี (1,820 คดี), อายุ 17 ปี(1,137 คดี) และอายุ 16 ปี (960 คดี) ตามลำดับ โดยพบว่าผู้กระทำความผิดอายุต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 29 คดี และพบว่าห้วงอายุ 10 – 18 ปี เริ่มมีการกระทำความผิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา โดยเป็นความผิดลักทรัพย์ 2972 คดี, ฉ้อโกง 921 คดี และวิ่งราวทรัพย์ 57 คดี

จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในคดีอุกฉกรรจ์ ชีวิตหรือร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ มีแนวโน้มสูงขึ้น และเกณฑ์อายุของผู้กระทำความผิดผู้อายุน้อยลง

แม้ข้อมูลทางการวิจัยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนยึดหลัก มุ่งคุ้มครองเด็กและเยาวชน เน้นการสงเคราะห์ บำบัดฟื้นฟู แก้ไข เยียวยา เพื่อคำนึงถึงอนาคตของเด็กและเยาวชน แต่อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาการกำหนดโทษ สามารถกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับพฤติการณ์ได้ เช่น ความผิดร้ายแรง การกระทำความผิดซ้ำ จึงอาจกำหนดโทษจำคุก เพื่อให้หลาบจำได้สำหรับเด็กและเยาวชนในบางกรณีได้

โดยแนวทางการดำเนินการของต่างประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ กำหนดอายุเด็กไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องรับโทษ ซึ่งเกณฑ์อายุน้อยกว่าประเทศไทยที่กำหนดอายุไม่เกิน 12 ปี ส่วนในประเทศเยอรมนี แคนนาดา ฝรั่งเศส จะพิจารณาเกณฑ์อายุและประเภทความผิดร้ายแรงประกอบกัน เพื่อกำหนดโทษจำคุกสำหรับเด็กและเยาวชนได้เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะทั่วไปสหประชาชาติ (ฉบับที่ 10) ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่กำหนด “เกณฑ์อายุขั้นต่ำที่บุคคลจะมีความรับผิดอาญาไม่ควรต่ำกว่า 12 ปีและบุคคลอายุ 18 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ”

สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นคล้องตรงกันว่า สังคมไทยควรจะพิจารณากำหนดเกณฑ์อายุของเด็กหรือเยาวชน ขึ้นใหม่ เพื่อสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจเสนอการแก้ไขกฎหมาย ป.อาญา มาตรา 74 จากเดิมกำหนดเด็กอายุกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี กระทำผิดไม่ต้องรับโทษ เป็น เด็กอายุกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปี แทน

รวมทั้งพิจารณาบังคับใช้ตามมาตรา 97 วรรคสองฯ แห่ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2553 มาใช้ในการดำเนินการให้มากขึ้น ซึ่งกำหนดไว้ใจความว่า คดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว ถ้าศาลพิจารณาโดยคำนึงถึงสภาพร่างกาย สภาพจิต สติปัญญา และนิสัยแล้ว เห็นว่าในขณะกระทำความผิด หรือในระหว่างการพิจารณาเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิดมีสภาพเช่นเดียวกับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้ศาลมีอำนาจสั่งโอนคดีไปพิจารณาในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้

ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้รวบรวมเสนอกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชนให้ตรงกับสถาพบริบทสังคมต่อไป เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย เกิดประสิทธิภาพ คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม

ตรวจหวยงวดนี้ – ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ลอตเตอรี่ 16/2/67

ตรวจผลออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รู้จัก สะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 คนนับหมื่นแห่เก็บภาพก่อนเปิดใช้จริง

"ประเสริฐ" เตรียมคุยค่ายมือถือ เร่งแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลัง "เศรษฐา" ถูกโทรป่วน

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 66 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวถึงการแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ หลังจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรก่อกวน ว่า ที่ผ่านมาได้แก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ให้กับประชาชนทุกวันอยู่แล้ว โดยเน้นการใช้พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาการรั่วไหลข้อมูลซึ่งมิจฉาชีพได้นำไปใช้

อังกฤษรายงานพบ ผู้ป่วยติดไวรัสไข้หวัดหมูสายพันธุ์ใหม่

ราคาทองวันนี้เปิดตลาดปรับแล้ว 2 รอบ รวมแล้วลง 100 บาท

โดยได้กำชับ สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องดำเนินการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งตอนนี้หน่วยงานภาครัฐ 85 หน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้ว แต่ยังมีอีก 9,000 หน่วยงานในภาคเอกชนที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

นอกจากนี้ จะเตรียมเชิญเครือข่ายให้บริการสัญญาณมือถือ มาหารือแก้ไขปัญหาซิมม้าในขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งพบว่าในบางวัน 1 เบอร์ โทรผู้เสียหายเป็น 100 ครั้ง จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการใช้ AI ตรวจจับเบอร์โทรศัพท์ที่ผิดสังเกต ซึ่งในวันวันศุกร์ที่ผ่านมาตนได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เกี่ยวกับมาตรการลงทะเบียนซิมการ์ด สำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีเบอร์โทรศัพท์มากกว่า 5 เบอร์จะต้องลงทะเบียนต่อ จุดลงทะเบียนให้เสร็จภายใน 30 วัน

นายประเสริฐ ยอมรับด้วยว่า เคยโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาก่อกวน แต่เมื่อรู้ตัวว่าหลอกไม่ได้แล้วก็วางโทรศัพท์ไป ทั้งที่ตนกำลังจะเตรียมถ่ายคลิป ซึ่งจากนี้จะต้องมีการฝึกอบรมประชาชนเพื่อฉีดวัคซีนในการป้องกันปัญหานี้ ส่วนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ในเมืองเล่าก์ก่าย เมียนมานั้นขณะนี้ได้ให้ผู้บัญชาการสอบส่วนกลาง ดำเนินการสืบประวัติและติดตามดูพฤติกรรม ซึ่งขณะนี้ พบว่าบางส่วนได้รับการช่วยเหลือและส่งกลับบ้านแล้ว ขณะที่บางคนถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมาย จึงมั่นใจว่า จะสามารถแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้เพราะตอนนี้ รัฐบาลได้ใช้ทุกองคาพยพ ทั้งกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และนโยบายเชิงรุก เรื่องส่วนตัวคิดว่าจะต้องจับตัวการใหญ่ให้ได้ ซึ่งขอให้สังเกตว่าขณะนี้มีการดำเนินการจับกุมเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ทั้งตัวการและผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปขาย

ส่วนกรณีการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นายประเสริฐกล่าวว่า ขณะนี้กำลังให้ทีมกฎหมายของกระทรวงเตรียมนำเสนอว่ามีกฎหมายใดที่จะต้องแก้ไข เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ที่ระบุว่าคนที่แฮกข้อมูลมีความผิด แต่คนที่ซื้อขายข้อมูลไม่มีความผิด จึงต้องเพิ่มฐานความผิดเข้าไป รวมถึงกรณีการซื้อขายข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ที่รั่วไหล 4 แสนรายการ

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า จะมีการแก้ไขกฎหมาย 3 ฉบับ คือ 1. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และ 3คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะส่งให้สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาภายใน ธ.ค.นี้ และหากไม่มีอะไรต้องแก้ไขจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยกฎหมายดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดทางอาญา ทั้งจำ ทั้งปรับ ซึ่งจะพิจารณาโทษตามฐานความผิด โดยอาจจะสูงถึง 5 แสนบาท หากเป็นข้อมูลขนาดใหญ่

สำหรับกรณีที่พรรคก้าวไกลมีการดำเนินการเดินผลักดันร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม พรรคเพื่อไทยเห็นด้วยหรือไม่ นายประเสริฐระบุว่า ขอดูที่สาระสำคัญและหลักการของกฎหมายก่อน พิจารณาซึ่งถ้าเป็นประโยชน์กับประชาชนเชื่อว่ารัฐสภาก็จะพิจารณา ซึ่ง ขณะนี้ขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดจึงไม่สามารถตอบได้ว่าเห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ ซึ่งสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงไว้ เน้นไปที่นโยบายไม่ได้พูดถึงพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเท่าไหร่นัก แต่ขอยืนยันว่าอะไรที่ไม่เกี่ยวกับมาตรา 112 เป็นความผิดเกี่ยวกับการเมืองจริงๆ

ส่วนที่นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ออกมาบอก ว่าร่างกฎหมายของพรรคก้าวไกลจะทำให้ทุกคนได้สิทธิ์เท่ากัน เพราะตอนนี้หลายคนรับสิทธิ์เหมือนกับคนที่อยู่ชั้น 14 นายประเสริฐระบุว่า “ไม่อยากให้พาดพิงบุคคลที่อยู่ชั้น 14 เพราะ สิ่งที่ท่านได้รับเป็นไปตามกฏหมายทุกอย่าง จึงขอส่งสัญญาณไปว่าอย่าทำให้เป็นประเด็นการเมืองมาก เพราะขณะนี้นี้บ้านเมืองกำลังเดินหน้าไปด้วยดี ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและปากท้องเป็นเรื่องสำคัญที่เรากำลังทำอยู่ไม่อยากให้เร่งรัดเรื่องนี้จนเกินไป”

ส่วนท่าทีของนายรังสิมันต์จะทำให้การผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมเป็นไปได้ยากขึ้นหรือไม่เนื่องจากพรรคก้าวไกล ต้องการเสียงสนับสนุนจากทุกพรรค นายประเสริฐ ระบุว่า ขอให้พิจารณายกร่างกฎหมายด้วยความบริสุทธิ์ใจ และการนำเสนออย่างมีวาระซ่อนเร้น ซึ่งหากต้องการช่วยเหลือประชาชนจริงๆพรรคเพื่อไทยก็พร้อมสนับสนุน

กางปฏิทินโอน "เงินช่วยชาวนา" ไร่ละ 1,000 บาท เริ่มเข้าบัญชีแล้ว

ครม.เตรียมพิจารณาขึ้นเงินเดือนราชการ แย้มอาจไม่ใช่การปรับขึ้นทั้งระบบ

ประกาศฉบับที่ 9 เตือน! 14 จังหวัดภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก

Entertaining Online Slot

With the advancement of entertainment facilities online, the online slot games are getting an increased patronage from people from all walks of life. Because of the availability of varied choices in online slots, it stands at the top, when compared to other sources of entertainment. There exist umpteen number of slot online which are being offered by several facilitators of slot software. Also, the regular updates and reviews on the latest games enable the players to choose the best slot game from the existing as well as the latest games.

Make money through slot played online

More than an entertainment, these slots played online are a source of making money when people are facing difficult times financially. The advantage of these games is that you need not have vast experience on playing the game. One can easily play the game through accessing the various websites in the internet, offering such online games and the advantage is that you can play the game either from your house or from a casino. Before attempting to play the online slot from home, one  has to ensure whether the website is reliable and legitimate and not a stunt. Also one has to make sure whether the game sites are actually paying out the prize amount. Even though, winning the online slot games requires your strategic applications, it has got an element of luck also which enable you to harvest a good fortune.

There exist several kinds of online games which are greatly admired by slot players. A very famous among the online slot are the Jackpot slot and the 3 Reel slots. Here the chance of your winning is bright as the number of people participating will be more and the prize money will be huge.

What’s the difference between free slot and slot played in casino?คำพูดจาก ว็บสล็อตต่างประเทศ

The free slots are very similar to playing other online slot or playing in a casino. These games are greatly depend ant on chance. But the chance of winning or losing in free slot games also relies on the player’s approach, especially betting the game. For playing the free slot one need not down load the game software. Most of the free slot are played for fun only without paying money. The free slot games can be played at the comfort of your home provided you have access to the internet. A number of websites offer a variety of free slot games also apart from the paid online slots. The free slot games are one method adopted by the online games providers in order to attracting people to such games and develop an inclination to play more initially free of cost and later on develop a money making attitude among the people and gradually pull towards the paid online slot games.

ญี่ปุ่นโชว์ความปลอดภัย “น้ำเสียฟุกุชิมะ” ไลฟ์สดชีวิตปลาในน้ำที่ผ่านการบำบัด

ทางการญี่ปุ่นเปิดตัวแคมเปญโฆษณาจำนวนมากเพื่อโน้มน้าวใจประชาชนที่กังวลและสงสัยว่า การปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีที่ผ่านการบำบัดแล้วของโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะลงสู่ทะเล มีความปลอดภัยจริง ๆ หรือ?

รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดให้มีการออกอากาศรายละเอียดและข้อมูลการปล่อยน้ำทางทีวีและในสถานีรถไฟ รวมถึงจัดให้มีการถ่ายทอดสดปลาที่อาศัยอยู่ในแทงก์น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว และตีพิมพ์บทความในหนังสือพิมพ์ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงความปลอดภัยของแผนดังกล่าวคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

แม้แต่กิจกรรมสาธารณะและเทศกาลต่าง ๆ ในช่วงนี้ ก็มีเนื้อหาของการปล่อยน้ำเสียฟุกุชิมะเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกัน เช่น ในโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศญี่ปุ่น ทางการได้จัดให้มีเวทีเพื่อให้โอกาสคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบญี่ปุ่นในอนาคต ได้เรียนรู้และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้

แคมเปญหลากหลายแง่มุมดังกล่าวเป็นความพยายามที่จะระงับความกลัวต่อแผนการของญี่ปุ่นที่จะปล่อยน้ำกัมมันตภาพรังสีที่ผ่านการบำบัดแล้วกว่า 1.3 ล้านตันลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นแผนการที่ทำให้เกิดเสียงต่อต้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เกาหลีเหนือเรียกร้องประชาคมโลก หยุดยั้งญี่ปุ่นปล่อยน้ำโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะ

จีนคุมเข้มอาหารนำเข้า หลังญี่ปุ่นเตรียมปล่อยน้ำโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะลงทะเล

ญี่ปุ่นเตรียมปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะลงทะเล ส.ค.นี้

รัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันว่ากระบวนการนี้ปลอดภัย โดยอธิบายว่า น้ำเสียดังกล่าวนี้ เป็นน้ำเพื่อทำให้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเย็นลง หลังจากได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวและสึนามิปี 2011 โดยนำมาบำบัดด้วยระบบที่เรียกว่า “Advanced Liquid Processing System (ALPS)” ซึ่งจะกำจัดนิวไคลด์กัมมันตรังสีส่วนใหญ่ออกไป

สัปดาห์ที่แล้ว สำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ของสหประชาชาติ ได้ตรวจสอบแผนของญี่ปุ่น และระบุว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังได้จัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่อุตสาหกรรมประมง ซึ่งเมื่อปี 2011 เคยประสบสถานการณ์ถูกแบนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตในพื้นที่รอบฟุกุชิมะ และยังได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารหลายครั้งและเกณฑ์ผู้มีอิทธิพลเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของอาหารในฟุกุชิมะ

แม้จะมีการสื่อสารและงบประมาณสนับสนุนดังกล่าว แต่รัฐบาลญี่ปุ่นก็ต้องเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนในประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะจีนและเกาหลีใต้ พิสูจน์ให้เห็นว่า มันเป็นเรื่องยากเพียงใดที่ญี่ปุ่นจะโน้มน้าวใจสาธารณชนให้เชื่อมั่นถึงความปลอดภัยของแผนปล่อยน้ำ

มากิอุจิ โชเฮ นักข่าวอิสระที่รายงานข่าวการปล่อยน้ำเสียฟุกุชิมะ กล่าวว่า กลยุทธ์ที่รัฐบาลญี่ปุ่นใช้ให้รู้สึกเหมือนเป็น “โฆษณาชวนเชื่อ” ทำให้คนส่วนมากรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อถือ

“แทนที่จะปล่อยให้มีการอภิปรายอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับสิ่งที่ญี่ปุ่นควรทำกับน้ำเสียกัมมันตภาพรังสีที่ผ่านการบำบัดแล้ว รัฐบาลกลับบอกประชาชนฝ่ายเดียวว่าแผนดังกล่าวปลอดภัย” มากิอุจิกล่าว

แม้ว่าจะเป็นการยากที่จะบอกได้ว่า แคมเปญต่าง ๆ ของรัฐบาลญี่ปุ่นจะมีประสิทธิภาพเพียงใดในการโน้มน้าวความคิดเห็นของสาธารณชน และเสียงวิจารณ์แผนของญี่ปุ่นยังคงมีมากอยู่ แต่ผลสำรวจล่าสุดชี้ให้เห็นว่าความคิดเห็นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ แล้ว

ในการสำรวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ซึ่งจัดทำโดยหนังสือพิมพ์อาซาฮีชิมบุน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 45% ไม่เห็นด้วยกับแผน แต่ล่าสุดในเดือนมีนาคม 2023 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 51% เห็นด้วยกับแผน

เรียบเรียงจาก Al Jazeera

ภาพจาก AFP

ยกฟ้อง “ไอซ์ รักชนก” หมิ่น 2 พิธีกร “กนก-เจ๊ปอง”

วันที่ 29 ม.ค. 2567 ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ ศูนย์ราชการ ถนนเเจ้งวัฒนะ ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีที่ น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก อดีตพิธีกรช่องท็อปนิวส์ และ นายกนก รัตน์วงศ์สกุล พิธีกรช่องท็อปนิวส์ ได้ยื่นฟ้องน.ส.รักชนก ศรีนอก สส. เขตบางบอน-หนองแขม พรรคก้าวไกล ในความผิดฐาน “หมิ่นประมาท” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326

โดยสรุปว่า เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2564 ขณะที่จำเลยร่วมชุมนุมทางการเมืองทำกิจกรรมที่หน้าศาลอาญา

EP.2 เปิดแชต-คลิปเสียง-รูป ตบทรัพย์อธิบดี เร่งรัดให้จ่ายเงินก่อนปีใหม่

เปิดคลิปเสียง “นักร้อง” ต่อรองเงิน-ตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าว 1.5 ล้านบาท

จำเลยได้พูดใส่ความโจทก์ด้วยข้อความอันเป็นเท็จต่อบุคคลที่สามด้วยการตะโกนพูดกับ ผู้สื่อข่าว ที่กำลังรายงานสดการชุมนุมถ่ายทอดออกอากาศ หมายถึงโจทก์ทั้งสอง เป็นพิธีกร ยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนเกลียดกันเอง นำเสนอเฟคนิวส์ (ข่าวเป็นเท็จ) ทุกอย่าง ข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ ไม่เป็นความจริง

จากกรณีปราศรัยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสื่อมวลชน ในม็อบ 6 มี.ค. 2564 ของกลุ่มรีเด็ม ที่บริเวณหน้าศาลอาญา โดยในวันนี้ จำเลยเดินทางมาศาลเพื่อฟังคำพิพากษา ต่อมาเวลา 09.00 น.เศษ น.ส.รักชนกให้สัมภาษณ์ภายหลังฟังคำพิพากษาว่าวันนี้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลบอกว่าคำพูดอาจจะมีความหยาบคายอยู่บ้างแต่ว่าได้พิเคราะห์พิจารณาแล้วว่าเป็นการติชมโดยสุจริต

ซึ่งคดีนี้โจทก์ทั้ง2ได้เรียกค่าเสียหายมาคนละ10 ล้านบาทศาลก็พิพากษาว่าในเมื่อไม่มีความผิดทางอาญาก็พิพากษาให้ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายทางเเพ่ง

ส่วนที่ถามว่าเราเสื่อมเสียชื่อเสียงจากคดีนี้หรือไม่ตนมองว่าเป็นการปิดปากมากกว่า ก่อนหน้านั้นที่เรายังไม่ได้เป็น ส.ส.เราเป็นประชาชนเรารู้สึกว่าเราก็พูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่เรียกร้องให้สื่อทำหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา เพราะในการที่เราจะรับรู้เรื่องเรื่องนึงแล้วส่งต่อไปทั่วประเทศ สื่อคือตัวกลางสำคัญในการส่งต่อไปให้ประชาชน สื่อมีความสำคัญต่อระบบประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก ถ้าสื่อไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำเสนอตรงไปตรงมาแล้วทำตัวเป็นสิ่งที่สร้างความชอบธรรมให้รัฐ สามารถใช้ความรุนแรงให้กับประชาชนได้

ยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ปี 2553 หรือว่าเหตุการณ์ปี 2563- 2564ที่ผ่านมาถ้าสื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตำรวจสามารถใช้ความรุนแรงกับประชาชนได้คือประเทศนี้ประชาชนก็ไม่รู้จะไปพึ่งพาใครแล้ว ถ้าสื่อไม่ทำหน้าที่นี้ดังนั้นเราก็รู้สึกว่าในวันที่เราพูดไปแล้วก็ยืนยันว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตวันนี้ผลคำพิพากษาก็ออกมาตามนั้น อยากให้คำพิพากษาในคดีนี้ได้ใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิพากษาคดีอื่นๆที่ประชาชนได้วิพากษ์วิจารณ์สื่อออกไป

เพราะว่าตนคิดว่าในเมื่อสื่อมีพื้นที่มากมายในการที่นำเสนอข่าวและวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์บุคคลอย่างตรงไปตรงมาก็ควรที่จะถูกตั้งคำถามแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตได้เช่นเดียวกันยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้สื่อมวลชนทุกคนที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและขอให้ในอนาคตเรามีสังคมที่เป็นประชาธิปไตยมีเสรีภาพสื่อที่เรียกว่าเป็นเสรีภาพสื่อจริงๆในด้านแรงงานภาคสื่อมวลชนทุกคนอยากให้ได้รับสวัสดิการที่มันดีขึ้นตรงไปตรงมามีกฎหมายที่คุ้มครองรองรับในวันที่เรียกว่าเราบาดเจ็บหรือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

เมื่อถามว่าอย่างเรื่องของเสรีภาพสื่อจะมีการไปเสนอญัตติอะไรในที่ประชุมสภาหรือไม่น.ส.รักชนก กล่าวว่าเราพยายามผลักดันเรื่องนี้ก็คงกลับไปวางแผนกันว่าเอาคดีนี้สามารถไปต่อยอดให้เป็นแนวทางของคดีอื่นๆหรือสามารถเอาไปเป็นวัตถุดิบที่เอาไปทำไรได้บ้าง ส่วนเรื่องฟ้องกลับ จริงๆแล้วตั้งแต่เป็น ส.ส.ก็ตั้งใจไว้ว่าจะไม่คงไม่ฟ้องประชาชนไม่ฟ้องสื่อไม่อยากใช้วิธีการปิดปากที่รัฐทำกับประชาชนเราคงไม่อยากเข้ามามีอำนาจแล้วก็ไปฟ้องนอกจากคดีนี้กับคู่กรณีคดีอื่นก็ไม่มีเเล้ว

ที่ศาลยกฟ้องในวันนี้ก็ไม่กังวลแล้วค่ะรู้สึกแล้วว่าโล่งอก เรารู้สึกว่าการมีคดีความต่างๆที่เป็นคดีฟ้องปิดปากมันเป็นเหมือนแมลงหวี่ที่สร้างความรบกวนทำให้เราพลาดภาระงานมาเพื่อมานั่งฟังคำพิพากษาก็รู้สึกโล่งใจก็ดีแล้วที่จะไม่ต้องมาศาลบ่อยๆ

คดีความตอนนี้ก็เหลือแค่การยื่นอุทธรณ์คดี112 ขอบคุณศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนมากๆที่ให้การดูแลตลอดรวมถึงกองทุนราษฎรฯที่เสนอจะมาประกันตัวให้ถ้าสมมติว่ามีคำพิพากษาออกมาไม่เป็นคุณก็ขอบคุณทนายทุกคนที่อยู่ในศูนย์ทนายสิทธิ์ที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ แล้วก็ทำให้ประชาชนคนหนึ่งที่วันนั้นเราไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีหน้าที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการต่อสู้คดีทำให้เราได้รับความยุติธรรมได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นความยุติธรรมที่ล่าช้าแต่ว่าก็ขอบคุณทนายจริงๆที่อยู่กับเรามาตลอดต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ประชาชนที่ไม่มีทางสู้มาตลอดคดีนี้สู้กันมาตั้งเเต่ปี 2563

ผลบอลเอเชียน คัพ 2023 ออสเตรเลีย-ทาจิกิสถาน เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย

สยองกลางโรงเรียนย่านพัฒนาการ นักเรียนแทงเพื่อนหลังเลิกแถวหน้าเสาธง เสียชีวิต 1 ราย

มารู้จัก "เจ๋ง ดอกจิก" ตัวละครเอี่ยว "ศรีสุวรรณ" ขู่เรียกรับสินบน คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

กาง "ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการปี 67" พร้อมเปิดเงื่อนไขให้แจ้งหากต้องการรับ 2 รอบ

กรมบัญชีกลาง กางขั้นตอนเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรอบแรกวันที่ 16 ม.ค.2566 โดยเริ่มจาก ผู้ที่ประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบ สามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์ได้ ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธ.ค.2566 แต่หากต้องการแบบเดิม คือ 1 รอบไม่ต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์

เงินเดือนข้าราชการปี 67 จ่าย 2 รอบ เริ่มรอบแรก 16 ม.ค.67

ย้อนดู “เงินเดือนข้าราชการ” หลัง ครม.สั่งการแบ่งจ่าย 2 รอบ/เดือน

ส่วนกรณีลูกจ้างประจำจะเริ่มรับเงินเดือน 2 รอบในเดือน มี.ค.2567 โดยสามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์ได้ภายในวันที่ 1-15 ก.พคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 2567ส่วนที่ประสงค์รับแบบเดิม ไม่ต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์ ส่วนข้าราชการบำนาญไม่ได้รวมในโครงการนี้

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้จะให้เฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือน ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (e-Payroll) เท่านั้น และไม่รวมข้าราชการท้องถิ่น

ส่วนการกำหนดรับเงินเดือน 2 รอบ จะรอบการจ่าย เป็นดังนี้

  • รอบแรก จะได้รับทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อน 1 วัน
  • รอบสอง จะได้รับก่อน 3 วันสุดท้ายของเดือนเช่นเดิม

หากเลือกรับเงินเดือน 2 รอบไปแล้วจะกลับมารับ 1 รอบ ทั้งข้าราชการและลูกจ้างประจำ สามารถทำได้ปีละ 1 ครั้ง คือวันที่ 1-15 ธ.ค.ของทุกปี และการยื่นแบบแสดงความประสงค์รับเงิน 2 รอบ จะยื่นได้ ที่ส่วนราชการของตนเอง และจะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง (e-Payroll) และเก็บแบบแสดงความประสงค์ไว้เป็นหลักฐาน

ตารางเชียร์ “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ชิงมงกุฎ Miss Universe 2023 ลุ้น! รอบตัดสิน (Final) เช้า 19 พ.ย.นี้

เปิดปฏิทิน “เงินสงเคราะห์บุตร 2566” เช็กเลยเข้าบัญชีวันไหนบ้าง

"เมสซี่"คนเดียวจ่อทุบสถิติชาติคว้ารางวัลบัลลงดอร์มากที่สุด

เด็ก 4 คน รอดชีวิตปาฏิหารย์หลังเครื่องบินตกกลางป่าแอมะซอน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 ประธานาธิบดี กุสตาโว เปโตร ของ โคลอมเบีย พร้อมด้วยสุภาพสตรีหมายเลข 1 เดินทางไปยังโรงพยาบาลทหารในกรุงโบโกตา เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจเด็ก ๆ ชนพื้นเมือง 4 คนที่รอดชีวิตราวปาฏิหารย์ หลังหายตัวไปในป่าแอมะซอน ทางตอนใต้ของประเทศ นานกว่า 5 สัปดาห์ นับตั้งแต่เกิดเหตุเครื่องบินเล็กตก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเหตุการณ์นั้น คร่าชีวิตผู้เคราะห์ร้าย 3 คน คือ นักบิน นักบินผู้ช่วย และแม่ของเด็ก ๆ

โคลอมเบียเตรียมส่ง “ฮิปโปโคเคน” ให้อินเดีย-เม็กซิโก คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

หนุ่มโบลิเวียรอดตายในป่าแอมะซอน 31 วัน อาศัยกินหนอนประทังชีวิต

เด็กๆ 4 คน ซึ่งเป็นสมาชิกจากกลุ่มชาติพันธุ์ฮุยโตโต มีอายุ 13 ปี / 9 ขวบ / 4 ขวบและ 1 ขวบ ถูกพบตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ ในป่าของจังหวัดกาเกตา หลังทหาร ชาวพื้นเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกำลังค้นหานานกว่า 1 เดือน ด้วยความหวังว่าเด็ก ๆ ยังมีชีวิตอยู่ เนื่องจากพบรอยเท้า ขวดนมเด็ก และผลไม้ป่าที่กินไม่หมด อยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุ

เบื้องต้น นายแพทย์คาร์ลอส รินคอน แพทย์ทหารที่ให้การดูแล แถลงว่า เด็ก ๆ มีภาวะขาดสารอาหาร และยังไม่รับประทานอาหารเองทางปาก ตามเนื้อตัว มีบาดแผลเล็กน้อยจากการรอนแรมอยู่ในป่าถึง 40 วัน แต่ทุกคนพ้นขีดอันตรายแล้ว ตอนนี้ เด็ก ๆ ยังพูดน้อย และยังอ่อนเพลียมาก ๆ แต่มีอย่างน้อย 2 คน ที่เริ่มเล่นกัน ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะต้องอยู่โรงพยาบาลต่ออีก 2-3 สัปดาห์

ฟิเดนซิโอ บาเลนเซีย ปู่ของเด็กทั้ง 4 คน เผยว่า เด็ก ๆ ดีใจที่ได้เจอครอบครัวอีกครั้ง เคราะห์ดีที่ เลสลี เด็กที่โตที่สุดในกลุ่ม พอจะมีความรู้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในป่าอยู่บ้าง และคอยดูแลน้องๆ เป็นอย่างดี โดยทุกคนประทังชีวิตด้วยการกินแป้งที่พบในซากเครื่องบิน รวมถึงผลไม้ป่า และสร้างที่พักขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ

เจ้าของใหม่ “Pornhub” เผย ควรทำให้สื่อลามกเป็น “เรื่องปกติ” และ “น่าเบื่อ”

เมื่อ 3 เดือนก่อน บริษัท Ethical Capital Partners ได้เข้าซื้อกิจการของ MindGeek ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเว็บไซต์สื่อลามกเจ้าดังอย่าง “Pornhub” และ “YouPorn”

ล่าสุด โซโลมอน ฟรีดแมน ผู้ก่อตั้ง Ethical Capital Partners ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศว่า “รัฐบาลทั่วโลกควรหยุดปราบปรามเว็บไซต์สื่อลามก และหันมาภูมิใจในการแสดงออกทางเพศแทน และช่วยทำให้สื่อลามกเป็น ‘เรื่องปกติ’ และ ‘น่าเบื่อ’”

คาดมวยกรง “มัสก์-ซักเคอร์เบิร์ก” ทำเงินได้ 1 พันล้านดอลลาร์

มาเร็วไปเร็วคำพูดจาก สล็อต777 เว็บตรง! ย้อนไทม์ไลน์ “กบฏแวกเนอร์” การก่อกบฏที่จบใน 24 ชม.

เคียงข้างซากไททานิก สรุปทุกรายละเอียด “โศกนาฏกรรมยานดำน้ำไททัน”

ทั้งนี้ การที่ Ethical Capital Partners ซื้อกิจการ Mindgeek ได้นำมาซึ่งปัญหาทางกฎหมายมากมาย เช่น กรณีที่เว็บไซต์ของบริษัทถูกปิดกั้นในรัฐยูทาห์ของสหรัฐฯ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หลังจากได้รับคำสั่งให้ตรวจสอบอายุของผู้ใช้

ยังมีกรณีที่ฝรั่งเศส ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์และหน่วยงานกำกับดูแลได้ทำการพูดคุยกันเป็นเวลาหลายเดือนเกี่ยวกับวิธีการทำให้กฎหมายการตรวจสอบอายุผู้ใช้ปี 2020 ใช้งานได้จริง

ที่ผ่านมา เว็บไซต์สื่อลามก 2 แห่งของ MindGeek ไม่ได้ทำการตรวจสอบอายุผู้ใช้ใด ๆ ทำให้กำลังจะต้องขึ้นศาลตัดสินในวันที่ 7 กรกฎาคมนี้ ซึ่งอาจทำให้เว็บไซต์เหล่านี้ถูกแบนได้

“เราไม่ต้องการให้มีผู้ใช้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะบนเว็บไซต์ของเราแต่อย่างใด” ฟรีดแมนกล่าว แต่บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่า ความรับผิดชอบควรตกอยู่กับเว็บไซต์ แต่ควรแก้ไขที่ระบบปฏิบัติการ

“เราขอสนับสนุนการแก้ไขวิธีการยืนยันอายุที่ทำ 2 สิ่ง คือปกป้องเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล … ทางออกเดียวที่บรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้ คือการตรวจสอบอายุผู้ใช้ตั้งแต่อุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ ซึ่งเป็นขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับกูเกิลและแอปเปิล” เขากล่าว

การยืนยันอายุผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ เช่น หากล็อกอินด้วยบัญชีกูเกิล ซึ่งมีข้อมูลวันเกิดและอายุของเราที่ใช้ในการสมัคร หากมีอายุไม่ถึง 18 ปี ก็จะกดเข้าเว็บไซต์สื่อลามกไม่ได้ หรืออาจจะกำหนดให้ผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีหาผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกไม่เจอ

MindGeek ตกเป็นประเด็นร้อนในปี 2020 เมื่อนิวยอร์กไทม์สเผยแพร่ข้อกล่าวหาว่า Pronhub มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืนและเพศสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์

บทความนี้ก่อให้เกิดแรงกดดันอย่างหนักจากหน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศ รวมถึงแพลตฟอร์มชำระเงินอย่าง Visa และ MasterCard ก็หยุดดำเนินการชำระเงินให้

เจ้าของเดิมอย่าง Mindgeek ใช้เวลา 2 ปีในการพยายามขายบริษัท ซึ่งโครงสร้างส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในแคนาดา แต่มีโครงสร้างองค์กรหลายส่วนที่ซับซ้อนครอบคลุมแหล่งหลบภาษีหลายแห่งทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการในลักเซมเบิร์ก

นั่นทำให้เจ้าของรายใหม่ต่างพยายามที่จะทำให้ Pornhub หลุดพ้นจากข้อกล่าวหาของนิวยอร์กไทม์ส

โดยฟรีดแมนกล่าวว่า บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการลบเนื้อหามากกว่า 8 ล้านชิ้นถูกถอดออกจากเว็บไซต์ในปี 2021 ซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างที่สื่อต่างประเทศไม่สามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ เขายังบอกว่า ผู้อัปโหลดสื่อจะต้องระบุตัวตน เนื้อหาทั้งหมดจะถูกสแกนโดยอัลกอริธึมเพื่อกรองเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ จากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะตรวจสอบด้วยตัวเองอีกครั้งก่อนที่จะเข้าขึ้นสู่เว็บไซต์

ฟรีดแมนกล่าวว่า เขาไม่ต้องการคาดเดาผลลัพธ์ใด ๆ ในฝรั่งเศส แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ว่า เว็บไซต์สื่อลามกของเขาอาจจะต้องถอนตัวออกจากฝรั่งเศส

ประเด็นเรื่องสื่อลามกกลายเป็นประเด็นทางการเมืองในฝรั่งเศส นับตั้งแต่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ให้คำมั่นว่า จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเด็กจากสื่อลามกระหว่างการลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว

ด้าน ฌอง-โนเอล บาร์รอต รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฝรั่งเศส ซึ่งระบุว่าเด็กที่เข้าถึงเว็บไซต์ลามกอนาจารเป็น “เรื่องอื้อฉาว” ได้ท้าทาย Ethical Capital Partners โดยว่า เรื่องของสื่อลามกจะปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างไร

ฟรีดแมนกล่าวว่า เขาได้ติดต่อกับสำนักงานของบาร์รอตและสัญญาว่าจะจัดทำรายงานในเร็ว ๆ นี้ โดยยืนยันว่าบริษัทของเขามุ่งมั่นที่จะ “พูดคุยอย่างเปิดเผยและภาคภูมิใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อลามก”

“ผมคิดว่าสังคมได้เคลื่อนไปในทิศทางที่เราภาคภูมิใจในการแสดงออกทางเพศ” เขากล่าว โดยบอกว่า แนวทางของอุตสาหกรรมสื่อลามกที่ถูกต้อง คือการทำให้มันเป็นเรื่องน่าเบื่อ แบบเดียวกับกัญชา ที่ผู้คนอยากลิ้มลองก็เพราะมันน่าตื่นเต้น เป็นของที่หายาก แต่หากทำให้มันเป็นสิ่งที่หาได้ทั่วไป ไม่น่าตื่นเต้น คนก็จะไม่ขวนขวายหรือหมกมุ่น

“หารทำให้มันโตเต็มที่จะทำให้มันน่าเบื่อ เช่นเดียวกับความจริงที่ว่ากัญชาถูกกฎหมายในแคนาดาได้กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อไปแล้ว” ฟรีดแมนกล่าว

เรียบเรียงจาก Yahoo News

ภาพจาก Shutterstock

อุ๊ยยังไง- ทนายฝั่ง “ฟร้อง ศุภกิจ” อดีตแฟน “เอ้ ชุติมา” โพสต์ ‘หมดหน้าที่ แยกย้าย’

เป็นประเด็นร้อนระอุโซเชียล วานนี้ (3 ก.ค.66) อดีตคู่รัก“เอ้ – ชุติมา นัยนา” และ “ฟร้อง – ศุภกิจ ประสงค์” ปะทะกันต่อหน้าครั้งแรก หลังเกิดดราม่าปมบ้าน-รถ ที่เป็นเรื่องเป็นราวออกมาฉะกันเดือดผ่านหน้าจอ

แต่งานไปๆ มาๆ ก็มีเรื่องจุดแตกหักรักร้าวมาเอี่ยวอีก เรียกว่าสาดน้ำลายไปมากันเดือดสุดๆ แถมฝั่ง “เอ้ ชุติมา” ก็ซัดกลับหลังถูกอีกฝ่ายฉะว่าเป็นคนกลับคำพูด จนเจ้าตัวบอกชัดเจนมีหลักฐานที่เตรียมไว้ฟาดกลับ งานนี้เลยดูท่าว่าเรื่องจะบานปลายไม่มีทีท่าว่าจะจบง่ายๆคำพูดจาก สล็อต777

แต่ล่าสุด ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อทนายความส่วนตัว “ทนายรัชพล ศิริสาคร” ทนายฝั่ง “ฟร้อง” ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์เฟซบุ๊กด้วยข้อความชวนสงสัยอีกหนึ่งยกว่า “เอ้ ชุติมา&ฟร้อง ผมหมดหน้าที่แล้ว แยกย้ายนะครับ” แถมยังบอกอีกว่า “น่าจะจบกันแล้วทุกอย่าง เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับ” และก็ต่อด้วย “พอแล้วจ้า”

ทำงานชาวโซเชียลคอมเมนต์ถามกันยกใหญ่ด้วยความสงสัย ว่าทนายถอนตัวจากคดีนี้หรือมีอะไรกันแน่!!

“เอ้ ชุติมา” เคลียร์ดราม่า โนสนโนแคร์ ฟาดกลับ “ฟร้อง ศุภกิจ” ไม่เสียดายเงิน แต่เจ็บใจ

“ฟร้อง ศุภกิจ” เปิดใจเดือด ปมบ้าน-รถ “เอ้ ชุติมา” ไม่ผ่อนต่อ เผยจุดแตกหัก แม่ฝ่ายชายซัดกลับคำพูด

โฆษกฯ แจงเงินดิจิทัลวอลเล็ต ฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์รอบด้าน

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า จากกรณีที่มีกระแสโจมตีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อันเนื่องมาจากนายจุลพันธ์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ได้นำข้อสรุปจากการประชุมครั้งล่าสุดของคณะอนุกรรมการดังกล่าวออกมาเปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติออกมาว่าให้เสนอทางเลือกอื่น ๆ อีก 3 ทางเลือกในการแจกเงิน 10,000 บาท

ลิเวอร์พูล จัดทัพส่ง "นูนเญซ-กัคโป" ดวล ตูลูส ยูโรป้าลีก คำพูดจาก เว็บสล็อต ดีที่สุดในไทย

เงินดิจิทัลวอลเล็ต แจกแน่ พร้อมรับฟังความต่าง ตัวชี้วัดคนจน-คนรวย

จากทางเลือกเดิมที่กำหนดให้แจกแบบถ้วนหน้าทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จำนวนราว ๆ 56 ล้านคน เป็นเงินที่ต้องใช้รวม 560,000 ล้านบาท นั้น

ขอชี้แจงว่า ทางเลือกที่เสนอมาใหม่ทั้ง 3 ข้อนั้น ไม่ใช่เป็นความเห็นหรือข้อเสนอส่วนตัวของนายจุลพันธ์แต่อย่างใด นายจุลพันธ์เพียงเป็นผู้รวบรวมมติจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำไปเสนอต่อบอร์ดใหญ่คือ คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เท่านั้น เหตุไฉนจึงมีคนจับประเด็นคลาดเคลื่อน แล้วพยายามปั่นกระแสเป็นทำนองว่า นายจุลพันธ์พยายามจะหาทางบิดพลิ้วไปจากนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทแบบถ้วนหน้าตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ เมื่อทางเลือกทั้ง 3 ข้อถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ดใหญ่แล้ว ก็ยังไม่แน่ว่าที่ประชุมใหญ่จะเห็นด้วยกับทางเลือกข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่ หรืออาจจะยังคงยืนยันในทางเลือกเดิมคือแจกแบบถ้วนหน้าตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป จำนวน 56 ล้านคน ใช้งบประมาณ 560,000 ล้านบาทก็เป็นได้ ดังนั้น จะต้องรอข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ก่อน

“ในทางตรงกันข้าม ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลนี้ยึดมั่นในแนวทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ด้วยการเปิดรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เห็นต่างอย่างรอบด้าน และพร้อมพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบคอบด้วยกลไกการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่ได้มติสุดท้ายออกมาจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ก็ควรจะถือว่าเป็นข้อยุติ โดยรัฐบาลจะเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ออกมา” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

อนึ่ง 3 ทางเลือกที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เสนอนั้น มีดังนี้

1) ให้เฉพาะกลุ่มที่เคยลงทะเบียนคนจน จำนวน 15-16 ล้านคน ต้องใช้งบประมาณราว 150,000-160,000 ล้านบาท 2) กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน จำนวน 43 ล้านคน ต้องใช้งบประมาณราว 430,000 ล้านบาท 3) กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน จำนวน 49 ล้านคน ต้องใช้งบประมาณราว 490,000 ล้านบาท